Юто Отука

По-английски: Yuto Otuka

Страна: Япония

Правша